3e jaar (vanaf september 2021)

We kiezen binnen VLOT! voor 4 domeinen: 

 • Economie en organisatie
 • Maatschappij en welzijn
 • STEM
 • Taal en cultuur

Waarom maakt VLOT! deze keuze?

 • Het is een logisch vervolg op onze brede eerste graad, waarin de exploratie van talenten en interesses centraal​ staat.
 • Het helpt leerlingen om een keuze te maken vanuit hun interesses met een aangepast abstractieniveau. 
 • Het biedt de kans om rijke leeromgevingen te creëren door expertise te bundelen en gericht in te zetten op middelen en infrastructuur.

Binnen deze domeinen zijn er 3 finaliteiten:

 • Finaliteit Doorstroom
  Studierichtingen die je voorbereiden op verdere studies in het hoger onderwijs (academische of professionele bachelor)​;
 • Dubbele finaliteit​
  Studierichtingen die je de keuze geven om na het zesde jaar verder te studeren in het hoger onderwijs (professionele bachelor, graduaat …)​ of onmiddellijk de stap naar het werkveld te zetten.
 • Finaliteit Arbeidsmarkt​
  Studierichtingen die je voorbereiden op de arbeidsmarkt. 

Hieronder geven we een overzicht van deze domeinen met bijhorende studierichtingen. Dit organisatiemodel past binnen de visie en de waarden van VLOT! en zal bijdragen tot de verdere ontplooiing van onze leerlingen.

De volledige lessentabellen volgen spoedig.