Aanmelden en inschrijven

Start je kind volgend jaar in het secundair onderwijs?


Alle leerlingen die starten in het 1e jaar gewoon secundair onderwijs (1A of 1B) melden zich eerst aan en schrijven dan pas in op school.

Aanmelden betekent dat je via een website doorgeeft op welke scholen je het liefst je kind wil inschrijven. Aanmelden kan via een computer, tablet of smartphone.

Leerlingen die aan het einde van het lager onderwijs het getuigschrift basisonderwijs behalen, starten in 1A. Leerlingen die het getuigschrift niet behalen, starten in 1B. Elke leerling heeft recht op een plaats in een secundaire school naar keuze, zolang er genoeg plaatsen zijn in de
school.

Denk op voorhand samen met je kind goed na: Welke school past het best bij je zoon of dochter? Wat vinden jullie belangrijk?

Klik hieronder om te ontdekken hoe je stap voor stap moet aanmelden en inschrijven.