Inschrijven

Eerste jaar eerste graad

Nieuwe leerlingen die zich wensen in te schrijven in het eerste jaar van de eerste graad kunnen dit tijdens de schooluren. De inschrijvingen gebeuren, zoals decretaal bepaald, in chronologische volgorde. 

Tweede jaar eerste graad, tweede en derde graad

Nieuwe leerlingen die op dit moment nog niet in een VLOT!-school zitten en zich graag wensen in te schrijven in het tweede jaar van de eerste graad, in de tweede of in de derde graad kunnen dit eveneens tijdens de schooluren. Ook hier gebeuren de inschrijvingen, zoals decretaal bepaald, in chronologische volgorde.