Veelgestelde vragen

SCHOOLVERLATER

Ik verlaat de school op 30 juni. Wat met mijn VLOT!-account?

Je VLOT!-account wordt afgesloten op 25 augustus. Je hebt vanaf dan geen toegang meer tot je e-mails, OneDrive, Teams …


Je gebruikt een eigen laptop.

Je hebt vanuit je VLOT!-account geen geldige licentie meer voor de Office-toepassingen.
De synchronisatie met je OneDrive van VLOT! zal niet meer werken.
Je kan foutmeldingen vermijden door in Windows je VLOT!-account te verwijderen. Je doet dit via Instellingen > Accounts > E-mail en accounts.


Je kocht een laptop bij Signpost.

Van zodra je VLOT!-account geblokkeerd is, kan je niet meer aanmelden op je laptop. Maak een back-up van alle bestanden die je wil houden.

Om ervoor te zorgen dat je je laptop kan blijven gebruiken dient deze gereset te worden. Dat kunnen we vanop afstand voor je doen.

We vragen hiervoor op voorhand jouw toestemming via dit formulier om dit op maandag 21 augustus uit te voeren. We sturen de reset-instructie dan op maandag 21 augustus naar je toestel en brengen je via het e-mailadres dat je opgeeft op de hoogte.

Na het resetten is de laptop volledig gewist, met een schone Windows-installatie. Kies bij de eerste keer opstarten na de reset “instellen voor persoonlijk gebruik” (NIET “instellen voor organisatie”) en meld daarna niet meer opnieuw met je VLOT!-account aan op het toestel. Als je dat wél doet, moet de reset opnieuw uitgevoerd worden. Zorg ervoor dat de laptop verbonden is met het internet en dat de oplader is aangesloten.

Lukt dit niet of zijn er problemen, kom dan op woensdag 23 augustus tussen 10 u. en 12 u. langs op campus Sint-Laurentius. Ze koppelen je laptop los van het VLOT!-platform en voeren een herinstallatie uit. Je kan nadien je laptop vrij gebruiken.

Je service- en garantieregeling bij Signpost blijven gelden. Neem voor ondersteuning contact op met Signpost: 03 327 30 74 – info@signpost.eu.

Je hebt vanuit je VLOT!-account geen geldige licentie meer voor de Office-toepassingen. De synchronisatie met je OneDrive van VLOT! zal niet meer werken.


Je schafte een laptop aan via huurkoop bij Leermiddel (Signpost).

Er zijn twee mogelijkheden:

Je geeft het toestel onmiddellijk terug aan Leermiddel. Zoals vermeld in je huurovereenkomst betaal je een verbrekingsvergoeding.

Je houdt het toestel. In dat geval betaal je onmiddellijk de volledige resterende huurprijs aan Leermiddel. Volg ook de stappen uit punt 2.

Geef je keuze door aan Leermiddel. Neem hiervoor contact op met Leermiddel (Signpost) via 015 70 41 86 of info@leermiddel.eu.


AANSCHAF EN GEBRUIK

Ben ik als ouder verplicht om mee in te stappen in dit laptopproject?

Ja, het gebruik van laptops maakt deel uit van het pedagogisch project van VLOT! In de brochure geven we duidelijk aan waarom we voor dit laptopproject kiezen. We verwachten dus dat alle leerlingen instappen in ons laptopproject. Net zoals leerlingen en ouders de andere leermiddelen aanschaffen die de school gekozen heeft.


• Vervangt de laptop alle boeken?

We kiezen steeds voor het pedagogisch en didactisch beste leermiddel. Sommige leerboeken, werkboeken en andere leermiddelen zal je niet meer moeten kopen. We streven ernaar om waar mogelijk met goedkopere digitale alternatieven te werken. Andere boeken zullen de leerlingen wel nog moeten aankopen. Cursussen die de school zelf maakt, kunnen we gratis digitaal ter beschikking stellen. Het LTOS-project heeft als primaire doelstellingen om ICT te integreren in alle vakken en lessen, om al onze leerlingen te versterken in hun digitale vaardigheden, om ervoor te zorgen dat al onze leerlingen op elk moment beschikken over een werkend toestel, om het leerproces van elke leerling te versterken. Het LTOS-project wordt niet uitgerold met de bedoeling om alle klassieke leermiddelen te vervangen.


• Waar kan ik terecht als ik het financieel moeilijk heb?

Ouders met beperkte financiële mogelijkheden kunnen dit in alle discretie met de directie bespreken. We zoeken samen een oplossing.


• Volstaat het als een gezin met meerdere kinderen op een VLOT!-school, één toestel aanschaft?

Het uitgangsprincipe is dat elke leerling altijd kan beschikken over een eigen toestel, zowel op school als thuis. We verwachten dat elke gezinslid op de school een toestel aanschaft volgens de keuzemogelijkheden voor het 1e jaar en/of het 2e t.e.m. 6e jaar. Gezinnen met 3 of meer kinderen op een VLOT!-school kunnen voor het 3e of volgende kind een toestel van de school in bruikleen krijgen. Ze betalen enkel een waarborg.


• Gezinnen met 3 of meer kinderen op een VLOT!-school kunnen voor het 3e of volgende kind een toestel van de school in bruikleen krijgen. Ze betalen enkel een waarborg. Blijft deze mogelijkheid bestaan als een kind VLOT! verlaat?

Indien een of meerdere kinderen VLOT! verlaten en een gezin daardoor 2 of minder kinderen binnen VLOT! heeft, vervalt de mogelijkheid om een toestel in bruikleen te krijgen.


• Mag ik de laptop na een aantal jaren doorgeven aan een jongere broer of zus?

Dat kan als die broer of zus in het schooljaar 2023-2024 in het 2e t.e.m. 7e jaar start. De laptop krijgt een installatie zoals bij de start. Dit betekent dat alle gegevens op het toestel worden gewist. De laptop wordt vervolgens gekoppeld aan de account van de broer of de zus. De resterende garantieperiode blijft behouden.

Je kan de laptop niet doorgeven aan een broer of zus die in 2023-2024 start in het 1e jaar. Leerlingen in het eerste jaren starten allemaal in een traject waarbij ze een toestel van de school gebruiken tegen verbruiksvergoeding. Neem contact op met de school als je de intentie had om een toestel door te geven aan een broer of zus die in het 1e jaar.


• Kan je een gehuurde laptop blijven gebruiken tijdens de schoolvakanties?

Ja. Als je een laptop aanschaft via huur bij Signpost kan je gedurende de volledige huurperiode het toestel gebruiken. Dus ook tijdens de weekends, de korte schoolvakanties en de zomervakanties.

Leerlingen die in het schooljaar 2023-2024 starten in het 1e jaar en een toestel van de school gebruikt tegen gebruiksvergoeding kunnen de laptop ook gebruiken tijdens de schoolvakanties. Enkel tijdens de zomervakantie na het 2e jaar kan dit niet omdat je de laptop voor de zomervakantie indient.


• Kan je gebruik maken van een eigen laptop?

Leerlingen die in het schooljaar 2023-2024 in het 3e, 4e, 5e, 6e of 7e jaar starten, kunnen gebruik maken van een eigen laptop. Je leest meer over de voorwaarden in de onze LTOS-brochure. Omwille van de snelle service en ondersteuning en de mogelijkheid om een vervangtoestel te gebruiken, adviseren we om een toestel via Signpost aan te schaffen. De ervaring leert ons dat andere verkooppunten vaak niet dezelfde service kunnen leveren.


• In de brochure staat dat je na afloop van de huurperiode eigenaar bent van het toestel. In het huurcontract van Signpost staat dit anders vermeld.

[Van toepassing voor leerlingen van het 2e t.e.m. 7e jaar in 2023-2024 die een laptop huren via Signpost/Leermiddel.be] Na afloop van de huurperiode ben je effectief eigenaar van het toestel. In het huurcontract staat omwille van juridische redenen dat de laptop eigendom blijft van de verhuurder. Na afloop van de huurperiode schenkt de verhuurder de laptop aan de school, de school schenkt deze op zijn beurt aan de leerling. Hierdoor wordt de leerling dus eigenaar na afloop van de huurperiode.


• Als je een laptop aanschaft via huur, betaal je meer dan via aankoop.

[Van toepassing voor leerlingen van het 2e t.e.m. 7e jaar in 2023-2024 die een laptop huren via Signpost/Leermiddel.be]
Dat klopt. Als je de maandelijkse huurprijs vermenigvuldigt met het aantal maanden, is dit een hoger bedrag dan de eenmalige aankoopprijs. De waarborg mag je niet bij de totale huurprijs rekenen. De waarborg wordt gebruikt voor de laatste maanden huur.


• Zijn er in elk klaslokaal voldoende stopcontacten voorzien voor alle laptops?

De toestellen beschikken over een batterij die voldoet voor gebruik tijdens de schooldag. We verwachten dat elke leerling de laptop thuis oplaadt en elke lesdag met volle batterij meebrengt. Het is niet de bedoeling dat laptops in de klassen in het stopcontact gaan of dat de school massaal oplaadpunten voorziet.


• Zal de laptop gebruikt worden bij proefwerken of overhoringen?

Ja, de laptop kan inderdaad gebruikt worden tijdens kleine en grote overhoringen en bij proefwerken.


• Kan een eigen laptop gebruikt worden bij proefwerken of overhoringen?

Een eigen toestel kan gebruikt worden op voorwaarde dat de nodige software die nodig is om de overhoring of het proefwerk af te leggen op het toestel geïnstalleerd staat. Hierover zal tijdig gecommuniceerd worden indien van toepassing.


• De Digisprong-tegemoetkoming wordt verrekend als een korting op de schoolrekening. Kan de tegemoetkoming niet uitbetaald worden bij aanschaf van het toestel?

[Van toepassing voor leerlingen van het 2e t.e.m. 7e jaar in in 2023-2024 die een laptop via Signpost aanschaffen] Neen, de werkwijze om de tegemoetkoming te verrekenen als een korting op de schoolrekening is bepaald door de Vlaamse Overheid. Wij kunnen de tegemoetkoming niet op een andere manier uitbetalen. De verdeling van de tegemoetkoming over de schooljaren is bepaald in overleg met de schoolraden.


• Heb ik recht op de Digisprong-tegemoetkoming als ik dezelfde laptop bij een andere leverancier dan Signpost aanschaf?

[Van toepassing voor leerlingen van het 2e t.e.m. 7e jaar in 2023-2024]
Je kan de laptop elders aanschaffen. In dat geval heb je geen recht op de tegemoetkoming. Als je de laptop elders aanschaft, adviseren we om te kiezen voor een aanschaf waarbij een gelijkaardige garantieregeling en service is voorzien.


• Ontvang je het resterende bedrag van de Digisprong-tegemoetkoming als je VLOT! verlaat?

[Van toepassing voor leerlingen van het 2e t.e.m. 7e jaar in 2023-2024]
De tegemoetkoming wordt over meerdere schooljaren gespreid en wordt als een korting op de schoolrekening verrekend. Je ontvangt uiteraard enkel de tegemoetkoming(en) voor de jaren dat je effectief in VLOT! bent ingeschreven. Je kan een resterende tegemoetkoming niet ontvangen als je dat schooljaar inschrijft in een andere school.

SERVICE EN GARANTIE

• Waarom kiest VLOT! voor toestellen uit het businessgamma?

[Van toepassing voor leerlingen van het 2e t.e.m. 7e jaar in 2023-2024]
De laptops worden intensief gebruikt. De leerlingen nemen het toestel mee op de fiets, op de bus en in de trein. Ook op school gaat het meermaals per dag in en uit de boekentas. Het moet dus een toestel zijn met een sterke behuizing en stevige scharnieren. Business-toestellen voldoen aan deze vereisten. Op de toestellen uit het businessgamma kunnen we een uitgebreide dienstverlening voorzien.


• Wat houdt de dienstverlening in?

[Van toepassing voor leerlingen van het 2e t.e.m. 7e jaar in 2023-2024]
In de prijs zit een uitbreiding van de garantie van de wettelijk verplichte 2 jaar naar 3 of 4 jaar. De reparatietijd verkort van de wettelijk voorziene ‘redelijke termijn’ naar ‘next business day on site garantie’. In de praktijk betekent dit dat elk defect onder garantie binnen de 1 à 2 werkdagen opgelost is. Het toestel moet niet verzonden worden naar de leverancier: alle herstellingen gebeuren via de school. Tijdens de reparatie krijgt de leerlingen een reservetoestel. De leerling beschikt dus op elk moment over een toestel. Tijdens vakantieperiodes, wanneer de school gesloten is, kunnen de ouders of de leerlingen zelf de leverancier verwittigen en wordt de herstelling aan huis gedaan. Een meer uitgebreide toelichting bij de service kan je nalezen in de brochure.

[Van toepassing voor leerlingen van het 1e jaar in 2023-2024]
Elk defect onder garantie is binnen de 1 à 2 werkdagen opgelost. Het toestel moet niet verzonden worden naar de leverancier: alle herstellingen gebeuren via de school. Tijdens de reparatie krijgt de leerlingen een reservetoestel. De leerling beschikt dus op elk moment over een toestel. Tijdens vakantieperiodes, wanneer de school gesloten is, kunnen de ouders of de leerlingen zelf de leverancier verwittigen. Een meer uitgebreide toelichting bij de service kan je nalezen in de brochure.


• Kan je de garantie verlengen nadat de bijhorende garantieperiode voorbij is?

[Van toepassing voor leerlingen van het 2e t.e.m. 7e jaar in 2023-2024]
Ja, na een huurformule met 3 of 4 jaar garantie kan je de garantieperiode telkens met 1 maand verlengen. Signpost brengt je hiervan automatisch op de hoogte. Na aankoop met een garantieperiode van 3 of 4 jaar kan je de garantie voor een jaar verlengen. Voor actuele prijzen verwijzen we naar de laatste versie van de brochure.


• Wat als mijn toestel nog onder garantie valt, maar ik niet meer op een VLOT!-school zit?

[Van toepassing voor leerlingen van het 2e t.e.m. 7e jaar in 2023-2024]
De toestellen worden hersteld tot op de laatste garantiedag, ook als je niet meer op een VLOT!-school zit. Voorbeeld: je koopt bij het begin van het 5e jaar een toestel aan met drie jaar garantie en verlaat na het 6e jaar VLOT!. Je toestel heeft nog een jaar garantie en ondersteuning. De hersteller komt in dat geval bij je thuis (of studie-adres). Als je een toestel aanschaft via huur, kan de huur- en garantieperiode nooit langer duren dan de te verwachten schoolloopbaan binnen VLOT!.


• Kan ik de laptop na 3 of 4 jaar garantie op school blijven gebruiken, zonder de garantie te verlengen?

[Van toepassing voor leerlingen van het 2e t.e.m. 7e jaar in 2023-2024]
Als je de laptop op school blijft gebruiken voor meerdere maanden of een volledig schooljaar, moet je de garantie verlengen. Anders kan je niet meer rekenen op de herstelservice en heb je geen recht op een vervangtoestel. Voor actuele prijzen verwijzen we naar de laatste versie van de brochure.