Projecturen

Hieronder vind je een korte toelichting van de verschillende projecturen.

STEM

Heb jij een hart voor wetenschappen? Ben je een geboren onderzoeker? De nood aan wetenschappers is namelijk erg groot. Binnen het projectuur STEM laten we jou proeven van projectmatig wetenschappelijk onderzoek. STEM is een letterwoord dat staat voor Science – Technology – Engineering – Mathematics en omvat een waaier aan technologische, technische, wetenschappelijke en wiskundige uitdagingen. Door middel van projecten leren we jou de onderzoeksvaardigheden aan en stimuleren we jouw creatief denken. Tijdens deze projecten werk je zelfstandig en in kleine groepen. Op deze manier ontwikkel je de nodige vaardigheden en inzichten.

Door zelf stap voor stap het hele project te analyseren, pas je de aangeleerde technieken toe in nieuwe projecten. De gekozen opdrachten zijn uiteraard hip en vernieuwend. Op deze manier kan je de resultaten gebruiken in het dagelijkse leven.

Filosoferen en debatteren

Het woord filosofie komt van het oude Griekse woord Philosophia. Philo betekent Die houdt van en Sophia betekent Wijsheid. Filosofie is dus houden van of verlangen naar wijsheid.  Een ouderwets woord voor filosofie is dan ook wijsbegeerte.

Als je filosofeert, denk je na over een vraag. Het gaat niet om vragen als: Hoe laat is het? of Wat eten we vanavond? Op dat soort vragen kan je maar één antwoord geven. Als je het antwoord weet (Het is negen uur of Spaghetti), ben je klaar met de vraag. Filosoferen   is   dieper   nadenken   over   een   vraag waarop je verschillende antwoorden kan geven. Je denkt dan bijvoorbeeld na over de vraag Kan je leven zonder tijd? of Wat is er na de dood? Op deze vragen heb jij misschien een heel ander antwoord dan een klasgenoot.

Dat is het leuke aan filosoferen: je onderzoekt hoe iets precies zit.  Je denkt zelf na over iets, maar je luistert ook naar de ideeën van anderen. Je leert hoe je zelf over de vraag kan nadenken en wat iemand anders van die vraag vindt. Daarnaast leer je ook argumenteren.  Dat is aan iemand anders uitleggen waarom jij iets denkt. Tijdens een debat gaat  het  er  dan  ook  om,  om  zo overtuigend mogelijk je stelling te verdedigen of te argumenteren.

Aan de hand van teksten, boeken, fragmenten, films, spelletjes … ontdekken we in deze lessen antwoorden en nieuwe vragen over allerlei hedendaagse onderwerpen.

Kunst

Onze school heeft een passie voor kunst en cultuur. Ben je graag creatief bezig? Wil je je graag verdiepen in de artistieke wereld? Dan is het projectuur Kunst zeker iets voor jou. Tijdens het projectuur Kunst krijg je de kans om je creatief uit te leven door te tekenen, schilderen, creaties uit te bouwen in 2D en 3D, digitale middelen te gebruiken om artistiek bezig te zijn, te dramatiseren, te musiceren … Je ontdekt beeldende, muzische en expressieve kunstvormen en gaat ermee aan de slag. We willen je interesse en talent voor het artistieke verkennen en aanscherpen. In het projectuur Kunst leer je jezelf, je talenten en interesses in het kunstzinnige kennen en ontwikkel je samen met de leerkrachten je kunstzinnige talenten.

Antieke cultuur

In het project Antieke cultuur word je ondergedompeld in de Romeinse cultuur en beschaving. De Romeinen leefden zo’n 2000 jaar geleden en maakten zich meester over het grootste deel van Europa. Jullie hebben wel al gehoord van Julius Caesar, een zeer beroemde Romeinse generaal. Hij heeft onze verre voorouders, de Oude Belgen, verslagen en onderworpen. Met zijn verovering heeft Caesar de basis gelegd van de romanisering van onze gebieden. Ons land is een deel geweest van het grote Romeinse Rijk. Onze voorouders aten en dronken zoals de Romeinen, volgden de Romeinse mode, liepen op Romeinse wegen, vereerden Romeinse goden, bouwden zoals de Romeinen, spraken en schreven in het Latijn … Het is dus niet verwonderlijk dat je in onze cultuur nog tal van sporen van de Romeinse taal en cultuur terugvindt. De Romeinen hebben immers de fundamenten gelegd van onze westerse beschaving.

De studie van de taal van de Romeinen laten we over aan het vak Latijn. In het project Antieke cultuur nemen we de Romeinse beschaving onder de loep. Je mag maar hoeft dus geen kennis van het Latijn te hebben om dit vak te volgen. Verschillende thema’s zullen aan bod komen:

  • Hoe woonden de Romeinen?
  • Welke producten waren er te koop en hoe betaalden ze?
  • Waarom hadden ze slaven?
  • Wat deden ze in hun vrije tijd?
  • Hoe zat het onderwijs in elkaar?

Ook prachtige verhalen over stoere helden en onsterfelijke goden zullen ons pad kruisen. In de mythologie komen universele thema’s aan bod en personages waar wij ons ook nu nog mee kunnen vereenzelvigen. Geen wonder dat deze verhalen heel wat navolging kennen in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater. Gezien de Romeinse cultuur een blijvende stempel heeft gedrukt op onze moderne samenleving, zal de link met het heden de rode draad vormen doorheen de lessen. We stellen ons steeds de vraag:

  • Hoe doen wij dit nu?
  • Is dit beter of slechter dan bij de Romeinen?
  • Wat is onze visie op bepaalde thema’s?
  • Wat dachten de Romeinen daarover?

Door het nadenken over culturele verschillen gaat onze eigen leefwereld open: we worden ruimdenkend, kritisch en leren genuanceerder kijken naar de wereld om ons heen. Naast een theoretisch luik zal er ook tijd zijn voor een meer creatieve benadering: een masker maken, het Romeinse forum nabouwen met LEGO, de 12 werken van Hercules tot leven brengen in een toneelstuk … Kortom, kies je voor het project Antieke cultuur dan kies je voor een zeer ruim project waarbij heel uiteenlopende vaardigheden aan bod zullen komen.

Expressie Nederlands

Wat is expressie Nederlands?

Expressie betekent letterlijk Uitdrukking. In het projectuur Nederlands expressie proberen we ons dan ook zo creatief mogelijk uit te drukken voor je klasgroep in woord en lichaamstaal. We doen dit zowel verbaal als non-verbaal. Je kan hier zowel individueel, per duo als in groep aan deelnemen. Je leert meer over intonatie en mimiek. Het belang en de meerwaarde van een goede communicatie staan hier vaak centraal. We hopen hierbij zoveel mogelijk aan bod te laten komen. We richten ons hier vooral op uitspraakoefeningen, toneel spelen, gedichten voordragen, non-verbale communicatie, spreekdurf aanmoedigen …

Programmeren level 1

We gebruiken Javascript programmeertaal om creatief te coderen. We gebruiken een specifiek en interactief, grafisch programma, een prima leeromgeving voor beginners, maar ook met zeer krachtige en mooie tools voor experts.  (Geen Scratch of andere programma’s die gebruikt worden op school en tijdens kampjes)

(Leren) Programmeren is doorzetten, fouten maken, zoeken waar de fout zit en fouten oplossen. Dit kost tijd, frustratie, doorzettingsvermogen en uiteindelijk als het lukt … voldoening, trots gevoel en blijdschap. Denk eraan: er is geen app op je iPad geschreven zonder dit alles, ook bij ervaren programmeurs lukt niets in 1 keer!