Veel gestelde vragen – LTOS

VISIE

Ben ik als ouder verplicht om mee in te stappen in dit laptopproject?
Ja. Het gebruik van laptops maakt deel uit van het pedagogisch project van VLOT! In de brochure geven we duidelijk aan waarom we voor dit laptopproject kiezen. We verwachten dus dat alle leerlingen instappen in ons laptopproject. Net zoals leerlingen en ouders de andere leermiddelen aanschaffen die de school gekozen heeft.

Is dit laptopproject niet asociaal (of te duur)? Vanuit pedagogisch, didactisch en ook sociaal oogpunt vinden we het belangrijk dat al onze leerling op elk moment over een goed werkend toestel kunnen beschikken, zowel op school als thuis. Leerlingen moeten immers ook thuis digitaal aan de slag kunnen om het schoolplatform te raadplegen, opdrachten te maken, teksten te schrijven, oefeningen te maken… Om die reden hoort een laptop in het hedendaags secundair en hoger onderwijs bij de basisuitrusting van elke leerling. De ervaring leert ons dat dit niet in elk gezin evident is. Via het LTOS-project beschikken alle leerlingen over een gelijkaardig toestel en krijgen ze gelijke onderwijskansen om hun digitale vaardigheden ontwikkelen. We kunnen niet ontkennen dat dit project van alle ouders een behoorlijke investering vraagt. Ouders met beperkte financiële middelen kunnen dit in alle discretie bespreken met de directie. We zoeken samen een oplossing.

Waarom voorzien de VLOT!-scholen niet in meer PC-lokalen? De VLOT!-scholen hebben al jaren een uitgebreid computerpark. De bestaande PC-lokalen zijn elk lesuur volgeboekt. Meer lokalen inrichten als PC-lokaal is organisatorisch niet mogelijk. Tegelijkertijd is de samenleving geëvolueerd naar een model waarbij digitale inhouden en toepassingen overal en altijd beschikbaar zijn. Voor de integratie van ICT in de les en voor het ontwikkelen van digitale vaardigheden is een computer niet altijd gedurende een volledige les nodig. De verhuis naar een computerklas is in zo’n geval niet aan de orde. Een persoonlijk toestel is dan handiger en maakt ook kleine ICT-opdrachten tijdens de les mogelijk.

Waarom kiest VLOT! voor het gebruik van een eigen toestel door elke leerling? Voor de integratie van ICT en voor het ontwikkelen van digitale vaardigheden, is het nodig dat alle leerlingen voortdurend kunnen beschikken over een computer, zowel op school als thuis. Het is voor de scholen onmogelijk om alle lokalen te voorzien van voldoende vaste computers of laptops voor alle leerlingen. Zelfs als we dit wel zouden kunnen, zouden nog niet alle leerlingen thuis voortdurend over een eigen werkende computer beschikken.

Vervangt de laptop alle boeken? We kiezen steeds voor het pedagogisch en didactisch beste leermiddel. Sommige leerboeken, werkboeken en andere leermiddelen zal je niet meer moeten kopen. We streven ernaar om waar mogelijk met goedkopere digitale alternatieven te werken. Andere boeken zullen de leerlingen wel nog moeten aankopen. Cursussen die de school zelf maakt, kunnen we gratis digitaal ter beschikking stellen. Het LTOS-project heeft als primaire doelstellingen om ICT te integreren in alle vakken en lessen, om al onze leerlingen te versterken in hun digitale vaardigheden, om ervoor te zorgen dat al onze leerlingen op elk moment beschikken over een werkend toestel, om het leerproces van elke leerling te versterken. Het LTOS-project wordt niet uitgerold met de bedoeling om alle klassieke leermiddelen te vervangen.

Wordt de laptop elk lesuur gebruikt? We gebruiken de laptop als dit het leerproces verrijkt en als het bijdraagt aan het ontwikkelen van de digitale vaardigheden. Dit hoeft niet voortdurend of elk lesuur te zijn. We streven naar 100% leerwinst, niet naar 100% digitale lestijd.

Wordt het LTOS-project uitgerold omwille van corona en het afstandsonderwijs? Neen, het laptopproject werd achter de schermen al voorbereid voordat er sprake was van corona en afstandsonderwijs. Het wordt nu wel versneld en voor alle leerlingen uitgerold. Scholen die al met een gelijkaardig laptopproject werken, hebben uiteraard een voordeel bij de praktische organisatie van afstandsonderwijs.

Waarom lijken de gekozen toestellen een hogere prijs te hebben dan schijnbaar gelijkaardige toestellen in de winkel? De laptops die we selecteren zijn businesstoestellen. Ze hebben specifieke kenmerken zoals een robuuste behuizing, geschikt voor intensief gebruik. Voor een optimaal gebruik thuis en op school zit er in de prijs ook een uitgebreide service en garantie, ook op de batterij. Deze uitgebreide garantie, service en bouwkwaliteit kan je niet gemakkelijk verkrijgen bij een private aankoop. In de prijs is eveneens een stevige beschermhoes inbegrepen.

Waarom kiest VLOT! voor toestellen uit het businessgamma? De laptops gaan intensief gebruikt worden door onze leerlingen. Ze nemen het toestel mee op de fiets, op de bus en in de trein. Ook op school gaat het meermaals per dag in en uit de boekentas. Het moet dus een toestel zijn met een sterk chassis, een robuuste behuizing en stevige scharnieren. Business-toestellen voldoen aan deze vereisten. Op de toestellen uit het business gamma kunnen we een uitgebreide dienstverlening voorzien.

Wat houdt de dienstverlening in? In de prijs zit een uitbreiding van de garantie van de wettelijk verplichte 2 jaar naar 3 of 4 jaar. De reparatietijd verkort van de wettelijk voorziene ‘redelijke termijn’ naar ‘next business day on site garantie’. In de praktijk betekent dit dat elk defect onder garantie binnen de 1 à 2 werkdagen opgelost is. Het toestel moet niet verzonden worden naar de leverancier: alle herstellingen gebeuren op school. Tijdens de reparatie krijgt de leerlingen een reservetoestel. De leerling beschikt dus op elk moment over een toestel. Tijdens vakantieperiodes, wanneer de school gesloten is, kunnen de ouders of de leerlingen zelf de leverancier verwittigen en wordt de herstelling aan huis gedaan. Een meer uitgebreide toelichting bij de service kan je nalezen in de brochure.

Aanschaf en garantie

Mag ik de laptop na een aantal jaar doorgeven aan een jongere broer of zus? Ja, dat kan. De laptop krijgt een installatie zoals bij de start, alle gegevens op het toestel worden gewist. De laptop wordt vervolgens gekoppeld aan de account van de broer of de zus. De resterende garantieperiode blijft behouden.

Volstaat het als een gezin met meerdere kinderen op een VLOT!-school, één toestel aanschaft? Het uitgangsprincipe is dat elke leerling altijd kan beschikken over een eigen toestel, zowel op school als thuis. We verwachten dat elke gezinslid op de school een toestel aanschaft.

Kunnen leerlingen die in het schooljaar 2021-2022 in het 1e jaar starten, gebruik maken van een eigen laptop? Het gebruik van een eigen toestel is een overgangsmaatregel die niet geldt voor leerlingen die in 2021-2022 in het eerste jaar starten. Als alle leerlingen beschikken over dezelfde configuratie kan er het vlotst gewerkt worden en boeken we een grotere leerwinst. De grote troef van het laptopproject is bovendien de uitgebreide dienstverlening. In de brochure geven we bijkomende argumenten waarom we voor eenzelfde type toestel kiezen voor alle leerlingen.

Kunnen nieuwe leerlingen die in het schooljaar 2021-2022 in het 2e, 3e, 4e of 5e jaar starten op een VLOT!-school, gebruik maken van een eigen laptop? Ja, deze leerlingen vallen onder de overgangsmaatregel zoals die voorzien is voor de leerlingen die in het schooljaar 2020-2021 al op een VLOT!-school zitten. De vereisten waaraan de laptop moet voldoen, staan opgesomd in de brochure.

Als ik in het schooljaar 2021-2022 in het 6e jaar start, moet ik geen laptop aanschaffen? Dat klopt. De leerlingen van het 6e jaar in schooljaar 2021-2022 stappen niet mee in het laptopproject.

In de brochure staat dat je na afloop van de huurperiode eigenaar bent van het toestel. In het huurcontract van Signpost staat dit anders vermeld. Na afloop van de huurperiode ben je effectief eigenaar van het toestel. In het huurcontract staat omwille van juridische redenen dat de laptop eigendom blijft van de verhuurder. Na afloop van de huurperiode schenkt de verhuurder de laptop aan de school, de school schenkt deze op zijn beurt aan de leerling. Hierdoor wordt de leerling dus eigenaar na afloop van de huurperiode.

Als je een laptop aanschaft via huur, betaal je meer dan via aankoop. Dat klopt. Als je de maandelijkse huurprijs vermenigvuldigt met het aantal maanden, is dit een hoger bedrag dan de eenmalige aankoopprijs. De waarborg mag je niet bij de totale huurprijs rekenen. De waarborg wordt gebruikt voor de laatste maanden huur.

Kan je de garantie verlengen nadat de huurperiode en bijhorende garantieperiode voorbij is? Ja, na een huurformule met 3 of 4 jaar garantie kan je de garantieperiode telkens met 1 jaar verlengen. Het verlengen van de garantie kan ook na aankoop met een garantieperiode van 3 of 4 jaar. Voor actuele prijzen verwijzen we naar de laatste versie van de brochure.

Kan je de laptop blijven gebruiken tijdens de schoolvakanties als je een toestel aanschaft via huur?
Ja. Als je een laptop aanschaft via huur bij Signpost, kan je gedurende de volledige huurperiode het toestel gebruiken. Dus ook tijdens de weekends, de korte schoolvakanties en de zomervakantie.

Wat als mijn toestel nog onder garantie valt, maar ik niet meer op een VLOT!-school zit?
De toestellen worden hersteld tot op de laatste garantiedag, ook als je niet meer op een VLOT!-school zit. Voorbeeld: je koopt bij het begin van het 5e jaar een toestel aan met drie jaar garantie en verlaat na het 6e jaar VLOT!. Je toestel heeft nog een jaar garantie en ondersteuning. De hersteller komt in dat geval bij je thuis (of studie-adres). Als je een toestel aanschaft via huur, kan de huur- en garantieperiode nooit langer duren dan de te verwachten schoolloopbaan binnen VLOT!.

Moet ik na een aantal schooljaren verplicht een nieuw toestel aanschaffen? Het aantal jaren dat je de laptop kan gebruiken, hangt af van de manier waarop je met het toestel omgaat en hoe intensief je het toestel gebruikt. Als je toestel nog goed functioneert, kan je na afloop van de garantieperiode (3 of 4 jaar) de garantie telkens met 1 jaar verlengen en het toestel blijven gebruiken. Voor actuele prijzen verwijzen we naar de laatste versie van de brochure.

Kan ik de laptop na 3 of 4 jaar garantie op school blijven gebruiken, zonder de garantie te verlengen? Als je de laptop op school blijft gebruiken voor meerdere maanden of een volledig schooljaar, moet je de garantie verlengen. Anders kan je niet meer rekenen op de herstelservice en heb je geen recht op een vervangtoestel. Voor actuele prijzen verwijzen we naar de laatste versie van de brochure.

Wat als de leerling op een later moment start op een VLOT!-school? Vóór inschrijving worden het laptopproject en de verschillende mogelijkheden uitgelegd tijdens een persoonlijke gesprek. Dit kunnen bijvoorbeeld volgende mogelijkheden zijn: aankoop van een nieuw of tweedehands toestel, huur van een nieuw of tweedehands toestel, gebruik van een eigen toestel.

Wat als een leerling de VLOT!-school verlaat?

Als de leerling de laptop aankocht:

  • Een leerling die een toestel aankocht en in 1 keer betaalde, krijgt een handleiding om het schoolaccount van het toestel te verwijderen en een persoonlijk account in te stellen.
  • De leerling blijft eigenaar van het toestel en de resterende service en garantie blijft gelden. Eventuele herstellingen gebeuren aan huis.

Als de leerlingen de laptop aanschafte via huur:

  • De leerling kan de laptop aankopen door bij vertrek het resterende bedrag te betalen. De resterende service en garantie blijft gelden. Eventuele herstellingen gebeuren aan huis.
  • De leerling levert het toestel in bij vertrek. De betaling loopt verder zolang het toestel in bezit is van de leerling. Bij inlevering gebeurt er een controle op accidentele schade. Eventuele kosten worden afgehouden van de waarborg, resterende instapkosten worden terugbetaald.

Mag ik in de overgangsperiode een Mac (Apple) gebruiken/aanschaffen?
De vereisten in de brochure vermelden Windows 10 als besturingssysteem. Indien je op school een Mac gebruikt, verwachten we dat Windows 10 geïnstalleerd is. Dat kan met bv. Boot Camp, Parallels, VirtualBox … Nu een Mac aanschaffen om op school te gebruiken, raden we af.

GEBRUIK

Zijn er in elk klaslokaal voldoende stopcontacten voorzien voor alle laptops? De toestellen beschikken over een batterij die 6 tot 8 uur meegaat. Dit is ruim voldoende voor het gebruik tijdens de schooldag. We verwachten dat elke leerling de laptop thuis oplaadt en elke lesdag met volle batterij meebrengt. Het is niet de bedoeling dat laptops in de klassen in het stopcontact gaan of dat de school massaal oplaadpunten voorziet.

Zal de laptop gebruikt worden bij proefwerken of overhoringen? Ja, de laptop kan inderdaad gebruikt worden tijdens kleine en grote overhoringen en bij proefwerken.

Kan een eigen laptop gebruikt worden bij proefwerken of overhoringen? Een eigen toestel kan gebruikt worden op voorwaarde dat de nodige software die nodig is om de overhoring of het proefwerk af te leggen op het toestel geïnstalleerd staat. Hierover zal tijdig gecommuniceerd worden indien van toepassing.

Waar kan het toestel bewaard worden tijdens de pauzes, tijdens de les LO of tijdens andere onbewaakte momenten? De laptops kunnen in de bestaande lockers worden bewaard. We kijken momenteel na op welke manier we tegen de start van het schooljaar 2021-2022 op elke campus over voldoende en geschikte opbergmogelijkheden beschikken.

error

Volg ons op