Bezoek aan Wikifin Lab

Op maandag 17 en dinsdag 18 mei trokken de eerstejaars economie naar Brussel om het Wikifin Lab te bezoeken. Dit is een centrum dat leerlingen op een interactieve en digitale manier laat experimenteren met verschillende financiële situaties. Met een tablet in de hand trokken ze door het lab om inzicht te krijgen op thema’s zoals het beheren van een budget, marketingtechnieken, sociale zekerheid, de werking van de financiële markt en de gevolgen van financiële keuzes voor de maatschappij. Dit alles werd begeleid door een animator die de leerlingen kritisch deed nadenken en debatteren. De reacties waren unaniem positief na deze leerrijke ervaring.

Laat dit aan je vrienden weten