Service en garantie

Doordat jij (leerling 3e, 4, 5e, 6e of 7e jaar) of de school (1e en 2e jaar) de laptop aanschaft bij Signpost, is een uitgebreide service en garantie inbegrepen. Signpost staat in voor het herstellen van hardwaredefecten.

Wat bij problemen op school?
Bij problemen of vragen, gaat de leerling tijdens de pauze naar de LTOS-balie (helpdesk laptops) van de eigen campus. Bij hoogdringendheid kan de leerkracht toestemming geven om tijdens de les langs te gaan. Het is in ieder geval de bedoeling dat de leerling tijdens de les nooit zonder een werkend toestel zit.

Vereist de schade aan het toestel een langdurig ingrijpen (meer dan 1 lesuur), dan krijgt de leerling gratis een vervangtoestel. Bij overhoringen of proefwerken kan dat zelfs direct. Zodra het toestel is hersteld, neemt de leerling opnieuw het eigen toestel in gebruik. Om een vervangtoestel te krijgen, moet de leerling vanzelfsprekend eerst het eigen toestel inleveren.

Vooraleer de leerling bij de helpdesk langsgaat, controleert de leerling of alle documenten in de online opslagruimte (OneDrive Office 365) staan.

Technische problemen binnen garantie
Als het toestel niet meer goed functioneert zonder dat er externe schade is aan het toestel, gebeurt de herstelling gratis.

Technische problemen buiten garantie
Als er externe schade is aan het toestel (bv. valschade, schermbreuk, vochtschade, gebroken hoeken …) rekent Signpost een forfaitair bedrag van € 39 (incl. btw) per schadegeval aan. Deze herstelkost valt buiten de gebruiksvergoeding en wordt aan de ouder(s) doorgerekend.

Elk schadegeval wordt apart behandeld. Als blijkt dat verschillende defecten geen verband met elkaar hebben, worden deze defecten beschouwd als afzonderlijke schadegevallen. In dat geval kan het zijn dat je meer dan 1 keer € 39 moet betalen.

De technicus die de herstelling uitvoert, oordeelt in eer en geweten of een defect onder garantie valt of niet. De technici van Signpost zijn gecertificeerd om deze vaststellingen in naam van de fabrikant (Asus, Lenovo, HP) te kunnen doen. Via de normale kanalen (mail of telefonisch) worden de ouders vooraf verwittigd indien de herstelkost hoger is dan eenmaal de forfait.

We verwachten dat de leerling altijd over een goed werkend toestel beschikt. Een herstelling buiten garantie wordt daarom steeds uitgevoerd. Voor leerlingen van het 3e, 4e, 5, 6e of 7e jaar zal de herstelling niet uitgevoerd worden als de ouders beslissen om een ander toestel aan te kopen of de huurovereenkomst verbreken.

Als iemand anders schade toebrengt
De leerling meldt dit onmiddellijk aan de laptopbalie en levert het toestel in. De school contacteert de ouders van beide leerlingen. We rekenen op de eerlijkheid van de ouders om tot een onderlinge overeenkomst te komen wat betreft de oorzaak en de kosten van het voorval.

Schade op het einde van de garantieperiode
De toestellen worden hersteld tot op de laatste garantiedag.

Wat tijdens schoolvakanties?
De eerste 5 werkdagen van juli en de laatste 10 werkdagen van augustus kan je tijdens de schooluren terecht bij de LTOS-balie van de campus waar je het voorbije schooljaar les volgde.

Tijdens vakantieperiodes kan de leerling contact opnemen met de hersteldienst van Signpost. De voorwaarden (garantie, facturatie …) blijven dezelfde, maar in deze periode voorzien we niet in een vervangtoestel. De contactgegevens van Signpost vind je op Signpost.be.

Garantieverlenging

Nadat de garantie- en serviceperiode van 3 of 4 jaar verlopen is, kan je een of meerdere jaren bijkomende ondersteuning aankopen. Hieronder vind je de verschillende formules en bijhorende prijzen.