Pedagogisch project

Download hier ons volledig schoolreglement

In het samenleven op school zullen wij proberen de evangelische waarden te beleven en te bevorderen.

We laten ons hierbij inspireren door de parabels van:

Onze wegwijzers hierbij zijn:

Het ideaal … of hoe wij dat dromen