Waarom een laptop?

Onze visie op ICT

VLOT! wil de talenten van elke leerling laten ontplooien. We dagen onze leerlingen uit om creatief en kritisch mee te bouwen aan de wereld van morgen. Het ontwikkelen van digitale vaardigheden maakt hiervan deel uit.

We zijn er van overtuigd dat we onze visie beter kunnen waarmaken als elke leerling steeds over een goed functionerend toestel beschikt. Elke leerling moet op school en thuis het schoolplatform kunnen raadplegen, opdrachten maken, teksten schrijven, oefeningen maken … 

Het project LapTop Op School (LTOS) draagt bij aan de opdracht van de overheid om onze leerlingen in een snel veranderende maar boeiende samenleving op te leiden tot digitaal competente en kritische jongeren. Goede digitale vaardigheden zijn immers onmisbaar in verdere studies, op de arbeidsmarkt en in het dagelijks leven. De eindtermen voor het secundair onderwijs vermelden voor alle studierichtingen en alle studiejaren onderstaande minimumdoelen rond digitale geletterdheid. Een laptop inzetten in de lessen is dus een logische stap. 

Leerwinst als basisprincipe

Een eigen laptop laat toe dat leerlingen doorheen alle lessen en projecten gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van ICT. Het is echter niet de bedoeling dat elke les een digitale les wordt. We zetten de laptop doelgericht en functioneel in als dit het leerproces ten goede komt. We streven naar 100% leerwinst, niet naar 100% digitale lestijd.

Voordelen en mogelijkheden

Zowel op school als thuis biedt het gebruik van een eigen laptop heel wat mogelijkheden.

Gelijke onderwijskansen

Om gelijke onderwijskansen te garanderen voor al onze leerlingen, is het van belang dat elke leerling zowel op school als thuis over een goed werkend toestel beschikt. Doorheen de drie graden bieden we daarom verschillende formules aan. Ouders met financiële zorgen kunnen dit in alle discretie bespreken. We kijken dan samen naar een oplossing.

De stad voorziet in een financiële tussenkomst voor leerlingen van wie de ouders recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming en in Lokeren wonen. Ook wie geen verhoogde tegemoetkoming heeft, kan een vraag tot tussenkomst stellen. Je doet zelf de aanvraag bij het Sociaal Huis: