Schoolkosten en ondersteuning

De schoolkosten zijn soms hoog. Het is niet altijd gemakkelijk om de schoolrekening te betalen. We willen je daarom informeren over alles wat met schoolkosten te maken heeft. Tegelijkertijd geven we een overzicht van de mogelijkheden tot ondersteuning.

Je vertrouwenspersoon

Iedere campus heeft een vertrouwenspersoon. Zij helpen jou in alle discretie met je vraag. Je kan bij hen terecht als je het moeilijk hebt met het betalen van:

  • de schoolrekening
  • de laptop
  • de boeken
  • uitstappen

De schoolrekening

In oktober en april versturen we via e-mail een tussentijdse voorschotfactuur. In december en juni ontvang je een afrekening. We verwachten dat je deze facturen op tijd en volledig betaalt via domiciliëring, via de vermelde QR-code of via overschrijving. Contacteer je vertrouwenspersoon als je een maandelijkse betaling verkiest.

Welke kosten kan je verwachten?

Je krijgt het volledige overzicht van de schoolkosten bij inschrijving. De kost van het schooljaar bestaat uit:

Een aantal zaken zijn campuseigen:

Een overzicht van de schoolkosten kan je nalezen in de bijlage van ons schoolreglement. De schoolreglementen vind je hier.

De kosten en mogelijke formules voor gebruik en aanschaf van een laptop kan je hier nalezen.

Schoolboeken

Voor de bestelling van boeken en leermiddelen werkt onze school samen met Lichtvis. Na inschrijving ontvang je van hen een link naar hun website.

Bestel de boeken voor 5 juli 2024. Je boeken zullen dan voor het begin van het schooljaar beschikbaar zijn. Op die manier kan je zoon of dochter goed starten aan het nieuwe schooljaar. Je ontvangt een mail wanneer je de boeken kan afhalen op school.

Robinpas

Onze school is een Robinschool. Stichting Robin garandeert dat elk kind met een Robinpas bij het begin van het schooljaar het nodige schoolmateriaal heeft. De stichting helpt om de factuur betaalbaar te maken.

Mogelijkheden tot ondersteuning bij de aanschaf van boeken en leermiddelen bij Lichtvis:

  • Als je recht hebt op een schooltoeslag kan je kiezen voor een gespreide betaling.
  • Als je een verhoogde tegemoetkoming krijgt, kan je kiezen voor een gespreide betaling en krijg je een aanvullende korting.

Bij inschrijving vraagt de school of je in aanmerking komt voor de Robinpas. Vervolgens geeft de school dit door aan Lichtvis. Je hoeft als ouder zelf niets te doen.

Openbaar vervoer

De Lijn en de NMBS geven kortingen voor grote gezinnen. Je moet hiervoor zelf een kortingskaart aanvragen. Meer informatie vind je in een Lijnwinkel of in elk Belgisch station of op de website van beide organisaties.

Het sociaal fonds van de school

Jan Reyniers, oud-directeur en diaken, droomde van gelijke kansen voor iedere jongere. Hij deed hiervoor verschillende inzamelingen. Deze werking zetten we verder via het fonds dat zijn naam draagt.

Het Jan Reyniersfonds heeft als doel ervoor te zorgen dat alle leerlingen zoveel mogelijk de kans krijgen om aan alle activiteiten die de school organiseert, deel te nemen. Doorheen het schooljaar organiseren we enkele sponsoractiviteiten om het fonds aan te vullen.

Jouw vertrouwenspersoon bekijkt of je in aanmerking komt voor ondersteuning uit dit fonds.

Laptop

De kosten en mogelijke formules voor gebruik en aanschaf van een laptop kan je hier nalezen.

Vanaf het 3e jaar adviseren we om een toestel aan te schaffen via Signpost. In de prijs zit immers een uitgebreide service en garantie inbegrepen. We hebben de voorbije jaren ervaren dat leerlingen met een eigen toestel in geval van schade of defect heel lang moeten wachten op een vaak zeer dure herstelling.

Neem contact op met je vertrouwenspersoon als de de aanschaf van een toestel moeilijk is.

Financiële tussenkomst bij aankoop

De stad voorziet in een financiële tussenkomst voor leerlingen van wie de ouders recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming en in Lokeren wonen. Ook wie geen verhoogde tegemoetkoming heeft, kan een vraag tot tussenkomst stellen.

Je doet zelf de aanvraag bij het Sociaal Huis: