Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Voorzien jullie extra maatregelen voor kinderen met leerproblemen zoals dyslexie of dyscalculie?

De aanpak van een aantal leerproblemen nemen we reeds op binnen de basiszorg.

Tijdens het intakegesprek zullen we samen met de ouder(s)/voogd en het kind bespreken welke extra zorgen de leerling nodig heeft. Op basis hiervan zullen we bekijken hoe we, binnen het zorgcontinuüm, al dan niet met externe hulpverlening verder op stap gaan met de leerling.

Hoe verloopt het inschrijven en het digitaal aanmelden?

Als je in het eerste jaar in campus CREO of campus Sint-Teresia wil starten, dan moet je je eerst digitaal aanmelden. Je doet dit via https://naarschoolinlokeren.be/second/website/. De stad Lokeren bezorgt hierover info via alle Lokerse basisscholen en via een info-avond in het stedelijk Sport- en jeugdcomplex in Lokeren. Vanuit VLOT! zullen we ook de ouders die dat wensen, heel graag persoonlijk helpen bij het aanmelden. Vanaf het tweede leerjaar starten de vrije inschrijvingen na paasvakantie.

Krijgen kinderen uit Lokeren voorrang bij de inschrijvingen?

Het is niet zo dat kinderen uit Lokeren voorrang hebben. De groepen die voorrang hebben, zijn de kinderen van personeelsleden en de broers en zussen van kinderen die momenteel al in VLOT! schoollopen.

Wat is het verschil tussen STEM-technieken en STEM-wetenschappen?

Onze opleidingen van STEM bieden we op 2 verschillende manieren aan. In het tweede jaar bieden we de basisopties STEM-wetenschappen en STEM-technieken aan. Ondanks grote overlap, kunnen we het verschil tussen deze opties als volgt omschrijven.
Wanneer we de leerlingen projectmatig laten werken in STEM-wetenschappen, dan zal de wetenschappelijke en eerder theoretische invalshoek belangrijker zijn. De onderzoeks- en ontwerpvaardigheden zullen hier eerder vanuit de wetenschappen vertrekken.
Bij STEM-technieken zal de focus eerder liggen op de benadering van de probleemstelling vanuit de technologie. De praktische uitvoering van een ontwerp naar aanleiding van het onderzoek zal hier de focus zijn.