Meldpunt klokkenluidersdecreet onderwijs

Als gevolg van het Decreet tot bescherming van klokkenluiders in het onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap van 21 juni 2023 moeten alle onderwijsinstellingen een intern meldpunt hebben waar personeelsleden melding kunnen maken van onregelmatigheden en tekortkomingen ten aanzien van specifieke Europese regelgeving bij zijn werkgever zonder angst voor represailles. Zo’n intern meldpunt kan worden beheerd door de instelling zelf of kan extern ter beschikking worden gesteld door andere organisatie, zoals een koepel- of ledenvereniging.

VLOT!-vzw brengt de personeelsleden op de hoogte van het interne meldpunt.

Het bestuur vermeldt op de website(s) van haar onderwijsinstellingen het e-mail- en postadres en het telefoonnummer van het interne meldkanaal:

Meer informatie: klik hier.