Basiszorg voor elke leerling

In VLOT! staat naast het verwerven van kennis, vaardigheden, inzichten en attitudes ook het welzijn van onze leerlingen centraal. Daarom ondersteunt ons schoolteam met de nodige zorg elke leerling in zijn leer- en leeftraject. 

Zorgzaam onderwijs in de school 

Brede basiszorg is wat alle leerlingen nodig hebben om zich in de school en bij elke leerkracht optimaal te kunnen ontplooien. Doorheen de volledige schoolloopbaan biedt VLOT! alle leerlingen brede basiszorg op het vlak van:  

VLOT! stelt de brede basiszorg voor aan de hand van een boom. Sommige acties vinden op elke campus plaats. Daarnaast zijn er ook campuseigen acties. 

Zorgzaam onderwijs in de klas 

Brede basiszorg komt in de lessen tot uiting in een krachtige leeromgeving en in een systematische opvolging van de leerlingen. Onze leerkrachten zetten in op goed onderwijs voor alle leerlingen. We hanteren hiervoor onderstaande uitgangspunten. 

Leerlingen begeleiden is teamwork 

Het volledige schoolteam stimuleert en ondersteunt de ontwikkeling van alle leerlingen. Als ouder en als leerling kan je op elke campus steeds terecht bij: 

Wat als de brede basiszorg niet volstaat? 

Een leerling heeft soms meer zorg nodig dan de brede basiszorg. VLOT! bouwt de zorg voor onze leerlingen kwaliteitsvol uit volgens de 4 fasen van het zorgcontinuüm. 

De school staat in voor de verhoogde zorg. Die krijgt vorm in overleg met de betrokken leerling en ouder(s). De Pedagogische Begeleidingsdienst (PBD) en het CLB kunnen ondersteuning bieden. 

Bij uitbreiding van zorg neemt het CLB de regie op in nauwe samenwerking met leerling, ouder(s) en school. 

Bij leerlingen met een GC-, IAC- of OV4-verslag die les volgen in het gewoon onderwijs ondersteunt het leersteuncentrum de leerling, de leerkracht en/of het schoolteam.