LapTop Op School – LTOS

Met een sterk en lokaal verankerd studieaanbod wil VLOT! de talenten van elke leerling laten ontplooien. We dagen onze leerlingen uit om creatief en kritisch mee te bouwen aan de wereld van morgen. 

Het project LapTop Op School (LTOS) draagt bij aan de opdracht van de overheid om onze leerlingen in een snel veranderende maar boeiende samenleving op te leiden tot digitaal competente en kritische jongeren. Goede digitale vaardigheden zijn immers onmisbaar in verdere studies, op de arbeidsmarkt en in het dagelijks leven. Integratie van ICT in het onderwijs wordt steeds belangrijker in de eindtermen en sleutelcompetenties. Een laptop inzetten in de lessen is dus een logische stap. 

Om gelijke onderwijskansen te garanderen, is het van belang dat iedere leerling op elk moment over een goed werkend toestel beschikt. Elke leerling moet op school en thuis het schoolplatform kunnen raadplegen, opdrachten maken, teksten schrijven, oefeningen maken … 

Met het project LapTop Op School (LTOS) werken leerkrachten en leerlingen samen in een krachtige digitale leeromgeving die veel kansen biedt. 

In onze LTOS-brochure geven we je heel wat info bij het LTOS-project. We schetsen de voordelen en verklaren de keuzes die we maken. Heb je nog vragen, kijk dan bij LTOS – FAQ. We bundelen er de meest gestelde vragen en bijhorende antwoorden. 

Sociaal huis – Aanvullende financiële ondersteuning

De stad voorziet in een extra financiële tussenkomst voor leerlingen van wie de ouders recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming en in Lokeren wonen. Ook wie geen verhoogde tegemoetkoming heeft, kan een vraag tot tussenkomst stellen. De aanvraag verloopt via het Sociaal Huis.
Klik hier voor de contactgegevens van het Sociaal Huis.