LapTop Op School – LTOS

Met een sterk en lokaal verankerd studieaanbod wil VLOT! de talenten van elke leerling laten ontplooien. We dagen onze leerlingen uit om creatief en kritisch mee te bouwen aan de wereld van morgen. 

Het project LapTop Op School (LTOS) draagt bij aan de opdracht van de overheid om onze leerlingen in een snel veranderende maar boeiende samenleving op te leiden tot digitaal competente en kritische jongeren. Goede digitale vaardigheden zijn immers onmisbaar in verdere studies, op de arbeidsmarkt en in het dagelijks leven. Integratie van ICT in het onderwijs wordt steeds belangrijker in de eindtermen en sleutelcompetenties. Een laptop inzetten in de lessen is dus een logische stap.