Inschrijven

Vanaf 1 september gebeurt het inschrijven terug op school. 
De inschrijvingen verlopen chronologisch. Wie eerst komt, schrijft eerst in.
Inschrijven kunnen enkel gerealiseerd worden als er nog vrije plaatsen zijn.
Is er geen vrije plaats? Dan ontvang je op school een document ‘niet- gerealiseerde inschrijving’ en krijgt je zoon/dochter een plaats op de wachtrij.

Leerlingen die aan het einde van het lager onderwijs het getuigschrift basisonderwijs behalen, starten in 1A. Leerlingen die het getuigschrift niet behalen, starten in 1B. Elke leerling heeft recht op een plaats in een secundaire school naar keuze, zolang er genoeg plaatsen zijn in de school.
Denk op voorhand samen met je kind goed na: Welke school past het best bij je zoon of dochter? Wat vinden jullie belangrijk?