1e jaar

Je bent op zoek naar een kwalitatief hoogstaande opleiding? Je wil je eigen talenten ontdekken en ontplooien, dankzij een breed en eigentijds studieaanbod in een lokaal verankerde scholengroep? Je wil een ondernemende en maatschappelijk bewuste persoonlijkheid worden? Je wil leren leren, leren kiezen en leren leven? Je bent op zoek naar een open communicatie met je leerkrachten en begeleiders? Dan is VLOT! jou op het lijf geschreven!

1e leerjaar A

De VLOT!-campussen organiseren in het 1e leerjaar A naast de 27 uren Algemene vorming binnen de 5 uren Differentiatie nog een klasuur onder begeleiding van je klassenleraar. In dit klasuur besteden we aandacht aan ondersteuning van leren leren/ICT, studiekeuze en welbevinden.

Voor de resterende 4 lesuren binnen de uren Differentiatie maak je voor het 1e trimester dan nog 1 keuze van 4 lesuren, of 2 keuzes van 2 lesuren. Voor het 2e en 3e trimester kan je tot het einde van het schooljaar gedurende 2 lesuren een gekozen pakket verder uitdiepen of je kan kiezen voor een nieuw pakket van 2 lesuren. Daarnaast krijg je 2 lesuren leerlab. De focus tijdens deze uren ligt op differentiatie voor Nederlands en wiskunde. 

Kies je voor Latijn, dan hoef je deze keuze niet te maken. Kies je voor 4 uur STEM-technieken in het eerste trimester, dan krijg je in het 2e en 3e trimester nog 2 uur STEM-technieken en 2 lesuren leerlab.

1e leerjaar B

In het 1e leerjaar B krijg je in de VLOT!-campussen behalve de 27 lesuren Algemene vorming nog 1 klasuur en 1 uur ICT. Voor de overige 3 lesuren kies je 2 van de aangeboden pakketten. Je volgt een pakket tot en met nieuwjaar en je start met het 2e pakket vanaf januari.

A-stroom (32 uur)
Algemene vorming - 27 uur
Aardrijkskunde
2u
Beeld
2u
Frans
4u
Geschiedenis
1u
Godsdienst
2u
Lichamelijke opvoeding
2u
Mens en samenleving
2u
Natuurwetenschappen
2u
Nederlands
4u
Techniek
2u
Wiskunde
4u
Differentiatie - 5 uur
Klasuur
1u
+ ofwel 1 keuze van 4 uur
Latijn

Als je voor Latijn kiest, leer je Latijnse teksten lezen en erover reflecteren. Je leert de teksten te begrijpen naar vorm en inhoud door ze te ontleden en te interpreteren.

Je zal niet alleen teksten vertalen, maar ze ook leren samenvatten, er de hoofdlijnen leren uithalen … De reflectie over de tekst kan gaan over de vorm, de inhoud of de culturele context.

Je leert de Latijnse taal als systeem kennen, begrijpen, analyseren en toepassen in teksten. Door de kennis van het taalsysteem zal je de teksten beter kunnen lezen en interpreteren. Door veel met teksten bezig te zijn, worden zowel jouw taalgevoel als jouw leesvaardigheid aangescherpt.

Je leert nauwkeurig, grondig en onderzoekend lezen. Het secuur leren vertalen komt ook jouw taalgevoel in het Nederlands ten goede. Daarnaast word je je ook bewust van de verschillen en gelijkenissen tussen de klassieke en de hedendaagse cultuur.

Je leert er aspecten van de Romeinse cultuur kennen en ze vergelijken met jouw eigen cultuur.

Je leert deze aspecten ook op een creatieve manier verwerken.

Klik hier voor de infobrochure “Waarom Latijn?”

4u
STEM-technieken
4u
+ ofwel 2 keuzes van 2 uur
Economie en organisatie

Tijdens de lessen Economie en organisatie onderzoeken we hoe de ondernemerswereld in elkaar zit. In groepjes organiseren we een verkoopactie voor het goede doel. Je gaat creatief aan de slag en je start een mini-bedrijf van A tot Z. Een naam bedenken, een logo en een reclameaffiche ontwerpen, de winst berekenen … en nog veel meer.

Het koopproces, de betaalmiddelen en de reclamewereld zijn ook thema’s die aan bod komen. Daarnaast maken we kennis met nieuwe apps om te leren budgetteren. Zo leer je omgaan met (zak)geld. Tenslotte doen we ook mee aan wedstrijden zoals de Week van geld.

2u
Maatschappij en welzijn

Binnen dit pakket kunnen de leerlingen proeven van verschillende thema’s binnen het vakgebied Maatschappij en welzijn. Enkele onderwerpen die aan bod komen zijn: gezonde voeding, beweging, sociale vaardigheden, gelukkig zijn … Een aantal onderwerpen zijn vooraf vastgelegd maar er is eveneens ruimte voor de eigen interesses en vragen van de leerlingen.    

We maken gebruik van een verscheidenheid aan werkvormen om de leerlingen te activeren en uit te dagen. Voor leerlingen die graag omgaan met anderen en sociaal ingesteld zijn of interesse hebben in sociaal gerichte thema’s, is dit differentiatievak een echte aanrader!  

2u
Moderne talen

In onze huidige maatschappij neemt communicatie een belangrijke rol in. Binnen de optie Moderne talen willen we graag de communicatieve en creatieve competenties van onze leerlingen aanscherpen.

We stellen hierbij de functionaliteit en de schoonheid van de taal centraal. Onze aandacht gaat vooral uit naar het ontwikkelen van vaardigheden zoals luisteren, spreken, lezen en schrijven in het Frans of in het Nederlands.

Deze keuze is geschikt voor de leerling die een voorliefde heeft voor taal en communicatie. We leggen het accent op de verdere ontwikkeling van zijn of haar taalgebruik. Daarnaast staat ook het analyseren en evalueren van de eigen taal centraal. We proberen dit te doen door hen te laten kennismaken met authentiek bronnenmateriaal.

2u
Sport **

Tijdens deze uren geven we een verdieping van de gekende disciplines binnen het vak lichamelijke opvoeding zoals basketbal, voetbal, zwemmen, volleybal en toestelturnen.

Daarnaast maken leerlingen kennis met verschillende sporten: padel, klimmen, frisbee, gevechtssporten, spinning, trampoline, hockey, kayak, dans …

Aanvullend gaat er ook aandacht naar een korte theoretische uitbreiding rond wetenschappen en sport.

2u
STEM-technieken *
2u
STEM-wetenschappen
2u

Beschikbaar op volgende campussen:

CREO Sint-Teresia

* Enkel in campus CREO
** Enkel in campus Sint-Teresia

B-stroom (32 uur)
Algemene vorming - 27 uur
Beeld
2u
Frans
2u
Godsdienst
2u
Lichamelijke opvoeding
2u
Maatschappelijke vorming
3u
Natuur, ruimte en techniek
7u
Nederlands
5u
Wiskunde
4u
Differentiatie - 5 uur
Klasuur
1u
Informatica
1u
+ 2 keuzepakketten
Artistieke vorming (expressie en plastische opvoeding)*
3u
Economie en organisatie

In 1B werken we rond verschillende thema’s. We beginnen met je te informeren over het belastinggeld: Vanwaar komt dit geld en waarvoor wordt dit geld gebruikt?

We werken ook rond inkomsten en uitgaven van gezinnen: Welke soorten inkomsten bestaan er allemaal? Wat is best: huren of kopen? …

Kortom: Je maakt kennis met de basis van economie.

3u
Maatschappij en welzijn

Binnen dit pakket kunnen de leerlingen proeven van verschillende thema’s binnen het vakgebied Maatschappij en welzijn. Enkele onderwerpen die aan bod komen zijn: gezonde voeding, beweging, sociale vaardigheden, gelukkig zijn … Een aantal onderwerpen zijn vooraf vastgelegd maar er is eveneens ruimte voor de eigen interesses en vragen van de leerlingen.    

 We maken gebruik van een verscheidenheid aan werkvormen om de leerlingen te activeren en uit te dagen. Voor leerlingen die graag omgaan met anderen en sociaal ingesteld zijn of interesse hebben in sociaal gerichte thema’s, is dit differentiatievak een echte aanrader!  

3u
STEM-technieken*
3u

Beschikbaar op volgende campussen:

CREO Sint-Teresia

*Enkel in campus CREO