Privacy policy

In het kader van de wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy (GDPR), willen wij u informeren over de verwerkingen van uw persoonsgegevens die de VLOT!-vzw verkrijgt via de website.

Deze privacyverklaring geeft tevens een overzicht van beleidsmaatregelen die wij nemen om de privacy te beschermen.

Verantwoordelijken

Het schoolbestuur, VLOT!-vzw, is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle persoonsgegevens. Onder VLOT!–vzw worden alle instellingsnummers verstaan: VLOT! – 37531, VLOT! – 37523, VLOT! – 36491, VLOT! – 37499, VLOT! – 125427, VLOT! – 131847, VLOT! – 137398, VLOT! – 138321.

Binnen VLOT! is er een aanspreekpunt informatieveiligheid aangeduid, dat gemakkelijk te contacteren is via privacy@vlot.be.

Het aanspreekpunt informatieveiligheid en/of de directie van VLOT! kan voor advies en ondersteuning terecht bij de ‘data protection officer’ (DPO) van de onderwijskoepel.

Verwerkingen

Verwerkingsdoeleinden

VLOT!-vzw verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Verwerkte persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • identificatiegegevens (met i.h.b. voornaam en naam);
  • contactgegevens (met i.h.b. adresgegevens, telefoonnummer en e-mail).

Ontvangers

VLOT!-vzw verstrekt geen gegevens aan derden.