Eerlijke handel

Wat hebben volgende afbeeldingen met elkaar te maken?

Campus Sint-Teresia heeft aandacht voor het goede doel. Een organisatie die we een warm hart toedragen is Oxfam. Dit is een organisatie die zich inzet voor eerlijke wereldhandel en het recht op een menswaardig leven voor iedereen. Wij leven immers in een wereld waar jammer genoeg niet overal aan eerlijke handel wordt gedaan. We besloten dan ook om net zoals vorig schooljaar producten van Oxfam te verkopen. Vele ‘warme’ leerlingen en leerkrachten van STC deden graag een duit in het zakje voor dit project. 

Om dit project tot een goed eind te brengen, werkten de leerlingen van de eerste graad vakoverschrijdend. Tijdens de lessen mens & samenleving stelden de leerlingen enquêtes op. De leerlingen van T1B mochten productfiches maken. Tijdens de lessen economie werd aandacht besteed aan het opmaken van bestelbonnen. Daarnaast zochten de leerlingen naar verpakkingsmateriaal en vulden zij de zakjes met producten. Leerlingen van moderne talen stelden affiches op om reclame te maken. Ook de andere differentiatievakken uit het eerste jaar maakten RECLAME voor de producten van de WERELDWINKEL. 

De leerlingen van T1A3 maakten bij mevrouw Ann V. reclame op Romeinse wijze: een mozaïek op de grond was de neonverlichting van nu om aan te tonen welk product in de bijhorende winkel te verkrijgen was.

 Zowat de hele school kocht een pakket en de reacties zijn zeer positief. Het eten wordt immers gesmaakt door onze leerlingen. Dit vakoverschrijdend project mag dan ook een succes genoemd worden. Een dikke duim aan alle medewerkers voor en achter de schermen van de geslaagde actie!!!

Laat dit aan je vrienden weten