Extra editie schooltijdschrift

Beste leerling, ouder, oud-leerling, sympathisant van de school 

In 1921 werden de gebouwen van vlasspinnerij De Moor, later de katoenweverij Dierman, aan de Durme verkaveld. Het grootste perceel ging naar de pas opgerichte vrije vak- en ambachtsschool. Voortaan zouden Lokerse jongens hier een degelijke opleiding tot schrijnwerker, smid of schilder kunnen volgen, de start van een lange traditie kwalitatief en innovatief onderwijs. 
Honderd schooljaren later is de school uiteraard geëvolueerd. Vandaag hoort de campus, samen met de andere Lokerse vrije secundaire scholen, tot de VLOT!-scholengroep. Op deze hoogtechnologische campus, die zich ondertussen uitstrekt van de Prosper Thuysbaertlaan over de Gasstraat tot aan het Stationsplein, worden jongens en meisjes voorbereid op hogere studies of op de arbeidsmarkt. 

Generaties Lokeraars liepen de afgelopen decennia door de schoolpoort van Sint-Laurentius. Deze school heeft het onderwijs in de Durmestad mee vorm gegeven. Gedurende honderd jaar bleef het uitgangspunt echter steeds hetzelfde: de Lokerse jeugd een mooie toekomst bezorgen. 

Om dit honderdjarig jubileum te vieren, brengen we in maart een extra editie van het schooltijdschrift Contactlens uit. Het wordt een prachtige publicatie over de geschiedenis van de school geïllustreerd met mooie foto’s. 

Voorintekenen voor dit boek kan tot 1 februari 2022 door in te schrijven via deze link en € 20 over te schrijven op  BE15 4433 5133 6130 VLOT! campus Sint-Laurentius met vermelding van CONTACTLENS + je naam. Je ontvangt dan als één van de eersten de extra editie van Contactlens samen met een flesje van het schoolfeestbier ‘Prosperken’ en een lijst van alle voorintekenaars. 


Vriendelijke groet

Laat dit aan je vrienden weten