Gedenkbord Joodse vluchtelingen in Eksaarde

Op donderdag 20 oktober opende Campus Sint-Teresia de deuren voor een bijzondere lezing. Dr. Nico Wouters (directeur van CegeSoma Brussel – Studiecentrum Oorlog en Maatschappij) en Christ Criel (voormalig leerkracht in de school) vertelden over de geschiedenis van ons schoolgebouw. In 1933 vluchtten veel Joden naar andere landen door de macht van de nazi’s. De gebouwen van het Teresiacollege in Eksaarde werd in 1939 een opvangcentrum. Een groot deel van de Joodse geïnterneerden uit Eksaarde kwam terecht in concentratie- en vernietigingskampen. Omdat het enorm belangrijk is om deze donkere geschiedenis te onthouden vind je vanaf nu herinneringsbord aan de gevel van de school.

Laat dit aan je vrienden weten