Projectdag campus Sint-Teresia

De proefwerken en vaardigheidsproeven zijn achter de rug. In afwachting tot de resultaten werd op campus Sint-Teresia een projectdag voorzien. De bedoeling is om onze leerlingen op een natuurlijke en betekenisvolle manier naast kennis ook vaardigheden en attitudes bij te brengen. Voor de eerste graad stond een samenwerking met de organisatie Captainsport. Gedurende een halve dag organiseerden wij samen met hen een ‘safety day’, waarbij we inzetten op veiligheid en een gezonde en veilige levensstijl. Tijdens een aantal workshops focusten we ons op een 4-tal thema’s. 

  • Afleiding: focus op concentratie, communicatie en zintuigen
  • Zichtbaarheid: focus op licht en geluid, leren anticiperen en creativiteit
  • Welzijn: focus op groepsdruk, talentdetectie en (zelf)vertrouwen
  • Beweging: focus op voeding, ergonomie en bewegen. 

In de tweede graad organiseerden we de projectdag domeinspecifiek. Hieronder leest u een overzicht van de activiteiten.

Studiedomein: Taal en cultuur (Klassen T3LA, T4LA EN T4TC)

Jeugdauteur en oud-leerling van onze school Danny De Vos verzorgde een schrijfworkshop voor de leerlingen van de tweede graad.

Studiedomein: Economie en organisatie (Klassen T3EW, T4EW, T3BOR, T4BOR en T3ORL)


De leerlingen bezochten het Industriemuseum te Gent met de nieuwe expo ‘Burn: van bandgevaar tot burn-out’. Deze tentoonstelling ging over veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkvloer tussen 1800 en vandaag. Onderwerpen als brandgevaar, burn-out, arbeidsongeval, ergonomie en prikklok werden in beeld gebracht. De leerlingen ontdekten de werkomstandigheden van mijnwerkers, de kantoormeubelen van weleer en beklijvende audio- en videogetuigenissen. Zij probeerden tijdens hun bezoek antwoorden te vinden op o.a. volgende vragen: Hoe gevaarlijk waren machines in 19e-eeuwse fabrieken? Hoe ziet een stoflong eruit? Zijn er nog steeds gruwelijke arbeidsongevallen of hebben we vandaag met andere problemen te kampen? Een boeiende en leerrijke ontdekkingstocht!

Studiedomein: Maatschappij en welzijn (Klassen T3MW en T3MWW)


De leerlingen bezochten het kinderdagverblijf Het Speelpaleis in Lokeren.

Zij kwamen meer te weten over de infrastructuur binnen een kinderdagverblijf, het personeel, het verloop en de activiteiten die in een kinderdagverblijf plaats vinden. Aan de hand van een opdrachtenbundel konden de leerlingen gerichte vragen stellen aan de begeleiders, zoals op welke manier de materialen in het kinderdagverblijf aangepast zijn aan de kinderen om veiligheid en hygiëne te garanderen. Op welke manier worden de drie ontwikkelingsdomeinen (fysiek, cognitief en sociaal-emotioneel) op een verantwoorde manier gestimuleerd bij jongen kinderen? Een actueel thema de dag vandaag!

Studiedomein: Maatschappij en welzijn (Klassen T4MW, T4MWW, T3ZW en T4ZW)De leerlingen organiseerden een leuk en creatief kerstfeestje voor de kleuters van basisschool Dolfijn in Eksaarde. In de lessen maatschappij en welzijn, godsdienst en AVL bereidden de leerlingen in groepjes dit feestje voor aan de hand van een heus draaiboek, dat ze zelf opstelden. De kleuters van de eerste, tweede en derde kleuterklas kregen een tussendoortje voorgeschoteld, namen deel aan een creatief bewegingsmoment en werden gestimuleerd door een interactief spel, en dit alles in thema van Kerst. 

Laat dit aan je vrienden weten