VLOT! brengt Europa naar Lokeren

Op vrijdag 30 september genoten ongeveer 700 leerlingen van de 3e graad van de VLOT!-scholen van een Europese Roadshow. Voor deze gelegenheid kregen we van de stad Lokeren de toelating om dit op het evenementenplein te organiseren. VLOT! is het stadsbestuur daarvoor zeer erkentelijk.  

De roadshow wil jongeren op een leuke en informatieve manier laten bijleren over wat Europa precies betekent voor hun leefwereld en buurt. De Europese commissie riep 2022 immers uit tot het jaar van de jongeren. Daarnaast heeft de federale regering zich voorgenomen om bij de volgende Europese verkiezingen jongeren vanaf 16 jaar stemrecht te geven.  

Al enkele jaren organiseren 4 Europese fondsen (ESF, ELFPO, EFMZV, EFRO) een gezamenlijke actie rond deze datum onder de noemer Europa in je Buurt. De bedoeling van deze acties is het breder bekend maken van de projecten die gesteund worden door de Europese fondsen. Europa wil de Vlaamse burger hierbij bewust maken van het feit dat het investeert in veel lokale initiatieven, waarvan de burger vaak niet weet dat dit met de steun van Europa gerealiseerd werd.

Tijdens de roadshow kregen de leerlingen een Virtual Reality-video te zien waarbij ingezoomd wordt op 4 vooruitstrevende Europese projecten, één project per Europees fonds. Bij de keuze voor die projecten werden Vlaamse jongeren nauw betrokken. Zo konden ze uit een shortlist hun favoriete projecten kiezen. Uiteindelijk deden bijna 350 jongeren van over heel Vlaanderen dit. Verder namen ook enkele jongeren deel aan de brainstorm waarin ideeën werden verzameld voor de verhaallijn van de VR-video.

VLOT! viert dit jaar haar 10-jarig bestaan. Dit evenement kadert alvast in de missie van de Lokerse scholengroep die jongeren wil vormen en uitdagen om, naar eigen talenten, creatief en kritisch te bouwen aan de wereld van morgen: een wereld waarin innovatief denken, meewerken aan sociale, economische en ecologische duurzaamheid erg belangrijke kwaliteiten zijn. 

Fotoalbum

Laat dit aan je vrienden weten