Workshop over mentaal welzijn door Joetz vzw

In het kader van Rode Neuzen Dag werkten de leerlingen van T4STW en T3ZW afgelopen woensdagvoormiddag samen met een expert ( www.joetz.be ) rond het thema sociale media en mentaal welzijn. Deze workshop is ons aangeboden vanuit de opbrengst van afgelopen acties voor de Rode Neuzen Dag  (www.rodeneuzendag.be).

Communiceren via sociale media houdt enkele voordelen in. We kunnen er nieuwe interesses ontdekken en bijleren, mensen leren kennen en vriendschappen smeden, samenwerken en elkaars creativiteit ondersteunen. Uiteraard brengen sociale media ook risico’s met zich mee. We reageren soms impulsief en kunnen niet altijd even goed de gevolgen van onze online reacties inschatten. Perfectie nastreven door ons te vergelijken met bewerkte foto’s, is een andere valkuil. Het onderscheiden van waarheidsgetrouw en fake news is niet evident. 

De expert stelde activerende vragen, zoals: Heb je jezelf al eens gegoogeld? Hoe zie je in het echt en online dat iemand zich niet goed voelt. Wat zeg je wel en niet op sociale media? … 

Het in dialoog treden met leerlingen zorgt voor een meer genuanceerd beeld en toont hen dat deze thema’s bespreekbaar zijn in de klas en op school. De leerlingen waren alvast enthousiast en in de lessen sociale wetenschappen / pedagogisch handelen zal dit zeker verder uitgediept worden, maar niets houdt je tegen om dit in je eigen vak ook bespreekbaar te maken.

Laat dit aan je vrienden weten