Afval als wetenschap

Leerlingen VLOT! campus CREO gaan het zwerfvuil in Lokeren tegemoet!

Nadat onze leerlingen STEM-Wetenschappen (2de jaar) een moordonderzoek hebben opgelost en gebrainstormd hebben over de stad van de toekomst, schotelen we hen een nieuw probleem voor: de plastic soup.

Binnen STEM-Wetenschappen hebben we ervoor gekozen om af te stappen van het “klassiek lesgeven” en laten we onze leerlingen de leerinhoud zelf ontdekken/onderzoeken op een proefondervindelijke manier. Aan de hand van educatieve spellen, onderzoek via teksten en beeldmateriaal, toepassen van brainstormtechnieken… kregen onze leerlingen een beter beeld op de afvalproblematiek en de complexiteit ervan. Om een goed beeld te krijgen op het zwerfvuil binnen Lokeren trokken onze leerlingen erop uit met twee missies: onderzoeken hoe het gesteld is met de omvang van het zwerfvuil in Lokeren en van Lokeren een nog mooiere plek maken.

Het was zo leuk om te zien hoe hard onze leerlingen ervoor gingen! Het resultaat van onze zwerfvuilactie maakte ons super fier en tegelijkertijd ook verontwaardigd. Na twee dagen, waarbij we steeds voor anderhalf uur op pad gingen, konden we 28 zakken vol met afval verzamelen. We kwamen de gekste voorwerpen tegen zoals een verloren schoen, halve brillen, foto’s, het frame van een fiets…

Laat dit aan je vrienden weten