Biotoopstudie

Het Molsbroek in Lokeren is een natuurreservaat van 120 hectare. Het is het grootste beschermde
gebied in de Durmestreek. Een grote moerasvlakte met talrijke watervogels, brede rietvelden, vochtige graslanden,
broekbossen en rivierduinen laten een wisselende inkijk toe. Het Molsbroek is het ideale biotoop voor
veel planten en dieren.

De leerlingen van het eerste jaar voerden afgelopen maand een biotoopstudie uit in het Molsbroek, waarbij aandacht was voor abiotische factoren, aanwezige watervogels, soorten bomen en hun ouderdom, ongewervelde dieren en de waterkwaliteit, enz.

Het was een boeiend leermoment!

Laat dit aan je vrienden weten