Campus Sint-Teresia schrijft ze vrij

De leerlingenraad heeft het idee opgevat om samen met de leerkrachten godsdienst aan de slag te gaan met ‘wat als er plots discriminerende maatregelen zouden uitgevaardigd worden’. Op die manier had elke klas de gelegenheid om hierover na te denken.

In de week van 21 februari organiseerde de leerlingenraad tijdens de middagpauze verschillende schrijf-ze-vrij-sessies voor alle geïnteresseerde leerlingen en personeelsleden in het schoolhuis.

Laat dit aan je vrienden weten