CO2-studie op campus CREO

Vanuit de preventieadviseurs en directie is gevraagd aan de leerlingen in de STEM-richtingen om de metingen en de verwerking te doen van de CO2-niveaus in onze leslokalen.

Voor elk van de 4 meettoestellen zijn verantwoordelijke leerlingen aangesteld die, bij code oranje of rood, door de leerkracht in het meetlokaal gecontacteerd zullen worden.
De leerlingen moeten bovendien bij een negatieve melding telkens een controle ter plaatse uit te voeren.

We zijn benieuwd naar de resultaten!

Laat dit aan je vrienden weten