De eerste week in Campus Sint-Teresia

Na een lange zomer zwaaiden de poorten van campus Sint-Teresia weer open voor een gloednieuw schooljaar. Onze leerlingen begonnen vol goede moed op dinsdag 1 september. Naar jaarlijkse gewoonte was het voor de eerstejaars even wennen. Zij zijn immers gestart aan een nieuwe belangrijke fase in hun leven: het secundair onderwijs. Echter was het dit jaar niet alleen voor de nieuwkomers wennen toen zij hun eerste voetstappen zetten op onze campus. Ook de leerlingen uit het tweede, derde en vierde jaar leren nu omspringen met het schoolleven in tijden van corona.  Dit houdt in dat er naast de mondmaskerplicht ook richtlijnen zijn met betrekking tot hygiëne en veiligheid. Zo dient iedereen zijn of haar handen te ontsmetten bij het betreden van een klaslokaal. Daarnaast is er ook een vast wandeltraject uitgestippeld. In het schoolgebouw is er éénrichtingsverkeer. 

Wat betreft de middagpauze eten leerlingen nu ’s middags in hun klaslokaal. Zij die voor de middag les krijgen in het labo, techniekklassen, informaticalokalen en de sportzaal eten in de studiezaal.

Het coronavirus weerhield er ons niet van om onze jaarlijkse onthaaldagen te organiseren voor de leerlingen uit het eerste jaar. Echter dienden wij ons wel aan te passen aan de omstandigheden. Zo zorgden wij ervoor dat alle activiteiten coronaproof verliepen. Ook het aantal dagen werd ingekort. Dit houdt echter niet in dat we niet met voldoening kunnen terugkijken naar een geslaagde editie.

We merkten enige spanning op de gezichten, toen de eerstejaars hun intrede deden op de speelplaats. Al snel werden zij gerust gesteld toen hen verteld werd tot welke klasgroep zij behoorden. Van elke klassenleraar kregen ze een sticker met hun naam erop, in de juiste klaskleur. In de klas konden de leerlingen aan de hand van fijne spelletjes kennis maken met hun klassenleraar en elkaar. 
Een tijdje later werden ze door hun titularis rondgeleid doorheen het gebouw en zo maakten ze kennis met de lokalen waarin ze de lessen zouden volgen. 
Daarnaast mochten zij ook hun creativiteit tonen door vlaggetjes te maken waarop zij zich konden voorstellen. Al snel werden deze opgehangen in hun klaslokaal.
In de namiddag trokken we naar de sportpleinen voor een spelnamiddag met allerlei proeven die per klas uitgevoerd werden. Als teambuilding kon dit zeker tellen. Door corona was het niet mogelijk om met alle klassen tegelijk naar de pleinen te gaan. Vandaar dat de groepen gesplitst werden en bepaalde activiteiten op woensdag uitvoerden en omgekeerd.
Op woensdag volgde nog wat uitleg over de afspraken op onze campus. Uiteraard was er ook nog voldoende tijd om verdere kennismakingsspelletjes uit te voeren. Daarnaast werdn zij ook verrast met een herbruikbare drinkfles.

Enthousiasme was op beide dagen aanwezig bij onze eerstejaars. Voldaan keerden zij woensdag huiswaarts en ongetwijfeld keken zij al uit naar donderdag. Dan begonnen immers hun eerste lessen in de middelbare school. 

We hopen dat iedereen zich snel thuisvoelt op onze campus. Daarnaast wensen we alle leerlingen een fijn schooljaar toe.

Laat dit aan je vrienden weten