Eksaarde op studiereis

Op dinsdag 24 mei verlieten de eerstes, tweedes en derdes onze campus om buiten de schoolpoorten te leren.

De eerstejaars bezochten Gent. Daar werden ze verdeeld in verschillende groepen per gekozen differentiatie. Er stonden verschillende leerrijke activiteiten op de planning. In teken van economie & organisatie en moderne talen bezochten de leerlingen de tentoonstelling ‘kassa kassa’ in het industriemuseum over de geschiedenis van de consumptie en distributie van 1850 tot de dag van vandaag.

Leerlingen van maatschappij & welzijn en sport trokken naar het Huis van Alijn, een museum over het leven rond 1900. Er konden workshops gevolgd worden rond tinkeren en Letterpress door de leerlingen van STEM-wetenschappen en STEM-technieken. Voor de leerlingen van T1B werd een plantencluedo voorbereid in het Gents Universiteitsmuseum.

Voor iedereen stond tevens de interactieve kinderrechtenwandeling op de planning.

De tweedejaars trokken naar onze hoofdstad Brussel. Daar verkenden zij het hart van de stad via een Actionbound. Vervolgens stond er net zoals bij de eerstes een activiteit per basisoptie op de planning.

Leerlingen moderne talen – wetenschappen en STEM bezochten het Natuurkundig museum. De leerlingen economie en organisatie bezochten de Nationale bank, de leerlingen maatschappij en welzijn gingen naar het Brussels Museum van de Molen en de Voeding. De leerlingen van T2B trokken naar BELvue museum.

Met onze derdejaars trokken we naar Lille, bekend als de hoofdstad van Frans-Vlaanderen. Lille is een culturele, dynamische en historische stad met heel veel troeven en een verdiende gastvrije reputatie. Energieke, ervaren animators verkenden de stad met onze leerlingen en brachten hen in contact met de lokale bevolking, de beruchte “Ch’tis”. Via activiteiten en spelletjes stimuleerden ze de leerlingen om zo veel mogelijk Frans te spreken, op een ludieke en interactieve manier. 

De vierdejaars trokken over de kruis maar daarover later meer…

Laat dit aan je vrienden weten