HeartSaver

HeartSaver vzw wil meer dan 10.000 extra HARTstarters of AED-toestellen installeren die 24 uur per dag toegankelijk zijn voor het publiek.

Een AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen.

Iedereen mag een AED gebruiken.

De vzw wil samenwerken met gemeenten, scholen, sportfederaties, apotheken en bedrijven om de openbaar toegankelijke defibrillatoren te installeren.

HeartSaver vzw zal in samenwerking met campus Sint-Laurentius, de STEM-campus binnen VLOT! (Vrij Lokers Onderwijs voor jouw Toekomst) een HARTstarter aan de buitenkant van het schoolgebouw plaatsen zodat dit toestel in geval van nood 24/7 beschikbaar is voor iedereen.

Dankzij dit fundraisingproject wordt ook onze schoolomgeving HARTveilig, vermits de HARTstarter binnen de twee minuten wandelen van onze school bereikbaar zal zijn.

VLOT! stapt graag mee in dit levensbelangrijk project.