Up to the moon!

Tijdens dit project zijn leerlingen proefondervindelijk (in groep) op zoek gegaan hoe het komt dat een raket de lucht ingaat. Nadat de leerlingen de grootheden druk en kracht hadden onderzocht, was het tijd om zelf een waterraket te maken en deze de lucht in te sturen. 

Laat dit aan je vrienden weten